VALO Hotel & Work uudisti tavan ajatella tilaa

Minna Hurme vastaa VALO Hotel & Work -tilakonseptista, tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisesta ilmeestä. Uudenlaisen, kahta eri liiketoimintoa yhdistävän tilakonseptin luominen on haastava, mutta erittäin tärkeä prosessi muuttuvassa ajassa.

Jatkuvasti kehittyvä tilakonsepti

VALO Hotel & Workin tilakonseptia on kehitetty intohimoisesti useita vuosia. Nyt kun olemme olleet jo pari kuukautta avoinna, uskallan kertoa enemmän siitä, mitä tilakonseptin kehitystyö piti sisällään.

Uudenlaisen, kahta eri liiketoimintoa yhdistävän tilakonseptin luominen on haastava, mutta erittäin tärkeä prosessi muuttuvassa ajassa. Digitalisaation aikaansaama työnteon kulttuurin murros vaatii uudenlaisia tilakonsepteja. Lisäksi kiinteistön käyttöasteen nostaminen on vastuullisuuden näkökulmasta välttämätöntä. Ihan alussa emme vielä tienneet, mitä kaikkea se tulee tuomaan mukanaan.

Toimivan tilakonseptin kehitystyössä piti huomioida samaan aikaan hotellin ja työympäristön tarpeet sekä yksittäisen käyttäjän että isomman toimijan näkökulmasta. Suunnittelutyössä oli avainasemassa konseptin ison kuvan ja kokonaisuuden huomioiminen. Samanaikaisesti piti huomioida molempien liiketoimintojen potentiaaliset asiakasryhmät, heidän tilatarpeet sekä tilojen käyttöön liittyvä tuotteistus. Näistä syistä VALO Hotel & Work tilakonsepti tarjoaa monipuolisia, joustavia ja skaalautuvia tiloja vaihtuviin tarpeisiin. Konseptin hahmon muodostuessa oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki suunnittelualat tekivät tiiviistä yhteistyötä. Saumaton tiimityö varmisti, että konseptin tuplakäytön tuomat vaatimukset ja erityispiirteet pääsivät esille.

Tilakonseptia määritti myös samaan aikaan kehittyvä brändi. Koska brändin designin kulmakivet muodostuvat vastuullisuudesta, pohjoismaisuudesta ja aitoudesta, sisustussuunnittelu sai niistä selkeät suuntaviivat. Päädyimme kokonaisuuteen, joka palvelee mahdollisimman monenlaisia asiakkaita eri vuorokauden aikoina. VALO Hotel tarjoaa tutut hotellitoiminnan edellyttämät tilat: hotellihuoneet, ravintolat, kokoustilat ja wellness-osaston. Lisäksi VALO Work –konseptille on luotu monenlaiseen työhön soveltuva tilakokonaisuus, joka hyödyntää samoja tiloja VALO Hotellin kanssa. VALO Hotel & Work tarjoaa puitteet eri kokoisille yrityksille joko pysyväksi toimistoksi tai vaihtoehdon monipaikkaisen työn yhdeksi toimipisteeksi.

Tilojen koko ja määrä, niiden käyttötarkoitus sekä tilojen sijainti suhteessa toisiinsa määrittävät rakennuksen kokoa. VALO kiinteistön lähes jokaisella tilalla on monta eri käyttötarkoitusta. Tilan toimivuus, helppo muunneltavuus sekä tilan eri toimintojen priorisointi ovat olennainen osa kokonaisuutta. Muuntojoustavia tiloja voi käyttää kokonaisena isona tilana tai jakaa se osiin. Isoimmat neuvotteluhuoneet soveltuvat niin workshop -tilaksi kuin illallistilauksiin. Muunneltavien kalusteiden avulla tila muuntuu nukkumiseen soveltuvasta hotellihuoneesta työtilaksi tai tiimityöhön soveltuvaksi neuvottelutilaksi.

VALO Hotel & Workin tiloissa on kokonaisvaltainen ilme, jonka pääteemana ovat pohjoismaiset materiaalit, vastuulliset valinnat, luonto sekä selkeä tilakokemus. Vaikka tunnelma vaihtelee eri tilojen välillä, kokonaisuudessa on vältetty poukkoilevia, lavastemaisia tai päälle liimattuja ratkaisuja.

Materiaalien valintaa on ohjannut niiden huollettavuus, kestävyys ja tuottamisen vastuullisuus. Harmonisen kokonaisuuden lisäksi sävyt vaihtuvat ja kulkevat pieninä detaljeina muodostaen lopulta yhtenäisesti havaittavan nauhan. Suunnittelussa on pyritty löytämään uniikkeja ratkaisuja ja mieleenpainuvia kokemuksia sekä huomiomaan se, että tilakokemus syntyy kaikilla aisteilla.

Minna Hurme
VALO Hotel & Work
Head of Design