Tiivistelmä
toimintamallista

Osakkeenomistajat omistavat Taloyhtiön, joka puolestaan omistaa hotellirakennuksen. Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksen määrittelemää hotellihuonetta tai sen osaa.

Kaikkien huoneiden tuotot jaetaan tasan riippumatta yksittäisen huoneen vuokrausasteesta.

Osakkeenomistaja tekee omat varauksensa Operaattorin varausjärjestelmässä varsinaisesti maksamatta mitään. oma käyttö vähentää omistajalle kertyvää tuottoa. Vähennyksen määrä korreloi varaushetken markkinahinnan kanssa kuitenkin siten, että omistaja on aina oikeutettu vähintään 20 %:n alennukseen. Oman käytön määrän ylittäessä 30 yötä kvartaalissa alennuksen määrä nousee 30 %:iin.

Operaattorin kerran kolmessa kuukaudessa tilitettävästä osakkeenomistajan vuokratuotosta vähennetään:

 • OTA-kanavakustannukset
 • siivouskustannukset
 • asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikustannukset
 • operaattorin kiinteiden yleiskustannusten kattaminen ja palkkio (5 % vuokratuotoista)

Osakkeenomistajat maksavat Taloyhtiölle hoito- ja tontinvuokravastiketta. Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön juoksevat kulut ja aulapalvelun kustannukset.

 

Taloyhtiön välittömään hallintaan jäävät tilat (esim. toimistotilat, neuvottelutilat, monikäyttötilat, varastot, sauna/wellness, kuntosali, parkkihalli) ovat sellaisia, että niiden käytöstä peritään maksuja, joista kertyvät nettotuotot pienentävät yhtiövastikkeen määrää. Vuokravastikkeella katetaan Helsingin kaupungin perimä maanvuokra.

Operaattori huolehtii seuraavista Taloyhtiölle kuuluvista asioista:

 • Taloyhtiön isännöinti
  • Hallinto (kokoukset, kiinteistön sopimusasiat)
  • Talous (talousarvio, rahaliikenne, kirjanpito)
  • Tekninen ja toiminnallinen ylläpito (huoltokirja, hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapidon suunnittelu ja seuranta)
  • Huolehtii myös huoneissa olevasta taloyhtiön omaisuudesta (esim. sängyt, pöydät, verhot, patja etc.)
 • Koko rakennuksen siivous, järjestys ja turvallisuus, lukituksen hallinta, tv/it-infra
 • Valo-tilojen operointi (myynti, markkinointi, asiakkaista huolehtiminen)
 • Taloyhtiön aulapalvelu, josta Poolin ulkopuolella olevat huoneen omistajat voivat ostaa esimerkiksi siivouksia tai muita palveluita.

Operaattori ja Taloyhtiö solmivat vuosibudjetin, jonka yhteydessä määritellään Operaattorin edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta maksettava palkkio. Vuosibudjetin laatiminen perustuu siihen, että Operaattori tuottaa Taloyhtiön palvelut omakustannusperiaatteella ja avoimin kirjoin. Operaattorin vaihtaminen on mahdollista Taloyhtiön yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksellä.

Esimerkki kassavirtalaskelma 1

Sijoitettava summa 18 175€
Rahoitus valittu 699€/kk
5 vuoden kiinteä tuotto 5% valittu (maksetaan siitä alkaen, kun rakennus
on käyttöönotettu)
Rahoituksen ensimmäinen kuukausierä 15.11.2019
Rahoituksen viimeinen kuukausierä 15.12.2021

Kassavirtalaskelma 15.12.2019-1.8.2020 (Ennen hotellin valmistumista)

 • Lainaerä -699€/kk
 • Vastike 0€/kk
 • Vuokratulot 0€/kk
 • Yhteensä -699€/kk

Kassavirtalaskelma 1.8.2020-15.12.2021 (hotellin valmistuttua)

 • Lainaerä -699€/kk
 • Vastike -15€/kk
 • Vuokratulot +90€/kk
 • Yhteensä -624€/kk

Kassavirtalaskelma 15.12.2021-2025 (Laina maksettu)

 • Vastike -15€/kk
 • Vuokratulot +90€/kk
 • Yhteensä +75€kk

Esimerkki kassavirtalaskelma 2

Sijoitettava summa 18 175€
Rahoitus valittu 699€/kk
Käyttöastesidonnainen vuokratuotto valittu(maksetaan siitä alkaen, kun
rakennus on käyttöönotettu)
Rahoituksen ensimmäinen kuukausierä 15.11.2019
Rahoituksen viimeinen kuukausierä 15.12.2021

Kassavirtalaskelma 15.11.2019-1.8.2020(Ennen hotellin valmistumista)

 • Lainaerä -699€/kk
 • Vastike 0€/kk
 • Vuokratulot 0€/kk
 • Yhteensä -699€/kk

Kassavirtalaskelma arvio 55% käyttöasteella (Hotellin penetroituminen) 1.8.2020-15.12.2021

 • Lainaerä -699€/kk
 • Vastike -15€/kk
 • Vuokratulot +124€/kk
 • Yhteensä -590€/kk

Kassavirtalaskelma arvio 75% käyttöasteella 1.8.2021-15.12.2022

 • Vastike -15€/kk
 • Vuokratulot +168€/kk
 • Yhteensä +153€/kk

SSA Hotels Oy
VALO OWNER -MYYNTI