Tiivistelmä
toimintamallista

Osakkeenomistajat omistavat Taloyhtiön, joka puolestaan omistaa hotellirakennuksen. Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksen määrittelemää hotellihuonetta tai sen osaa.

Kaikkien huoneiden tuotot jaetaan tasan riippumatta yksittäisen huoneen vuokrausasteesta.

Osakkeenomistaja tekee omat varauksensa operaattorin varausjärjestelmästä. Omistaja on aina oikeutettu vähintään 20%:n alennukseen. Oman käytön määrän ylittäessä 30 yötä kvartaalissa alennuksen määrä nousee 30 %:iin.

Operaattorin kerran kolmessa kuukaudessa tilitettävästä osakkeenomistajan vuokratuotosta vähennetään:

 • OTA-kanavakustannukset
 • siivouskustannukset
 • asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikustannukset
 • operaattorin kiinteiden yleiskustannusten kattaminen ja palkkio (5 % vuokratuotoista)

Osakkeenomistajat maksavat Taloyhtiölle hoito- ja tontinvuokravastiketta. Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön juoksevat kulut ja aulapalvelun kustannukset.

 

Taloyhtiön välittömään hallintaan jäävät tilat (esim. toimistotilat, neuvottelutilat, monikäyttötilat, varastot, sauna/wellness, kuntosali, parkkihalli) ovat sellaisia, että niiden käytöstä peritään maksuja, joista kertyvät nettotuotot pienentävät yhtiövastikkeen määrää. Vuokravastikkeella katetaan Helsingin kaupungin perimä maanvuokra.

Operaattori huolehtii seuraavista Taloyhtiölle kuuluvista asioista:

 • Taloyhtiön isännöinti
  • Hallinto (kokoukset, kiinteistön sopimusasiat)
  • Talous (talousarvio, rahaliikenne, kirjanpito)
  • Tekninen ja toiminnallinen ylläpito (huoltokirja, hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapidon suunnittelu ja seuranta)
  • Huolehtii myös huoneissa olevasta taloyhtiön omaisuudesta (esim. sängyt, pöydät, verhot, patja etc.)
 • Koko rakennuksen siivous, järjestys ja turvallisuus, lukituksen hallinta, tv/it-infra
 • Valo-tilojen operointi (myynti, markkinointi, asiakkaista huolehtiminen)
 • Taloyhtiön aulapalvelu, josta Poolin ulkopuolella olevat huoneen omistajat voivat ostaa esimerkiksi siivouksia tai muita palveluita.

Operaattori ja Taloyhtiö solmivat vuosibudjetin, jonka yhteydessä määritellään Operaattorin edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta maksettava palkkio. Vuosibudjetin laatiminen perustuu siihen, että Operaattori tuottaa Taloyhtiön palvelut omakustannusperiaatteella ja avoimin kirjoin. Operaattorin vaihtaminen on mahdollista Taloyhtiön yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksellä.