Riskit

Sijoittajan olennaisimmat riskit

Likviditeetti- ja hintariski

Sijoituskohteella ei ole toimivaa jälkimarkkinaa, mistä johtuen sijoituksen realisointi voi kestää pitkään. Myöskään sijoituksen arvonkehitykselle ei ole vastaavaa historiallista vertailukohtaa ja tulevaisuuden arvo perustuu kulloisenkin ajankohdan markkinaehtoiseen tilanteeseen. Sijoitus on tarkoitettu pitkän aikavälin (vähintään 5-10 vuotta) sijoitukseksi.

Tuottoriski

Mikäli huoneiden ja/tai työskentelytilojen vuokrausaste jää odotettua maltillisemmaksi tai esim. ylläpidosta aiheutuu ennakoitua suurempia kustannuksia, voi sijoittajan saama tuotto jäädä odotettua pienemmäksi. Uuden hotellin tullessa markkinoille voi kestää vuosia ennen kuin se vakiinnuttaa asemansa ja tuottotaso vakiintuu.

Operaattoririski

Operaattoririskillä tarkoitetaan mm. tilannetta, missä hotellin operaattori ajautuu esim. taloudellisiin vaikeuksiin ja tästä aiheutuu hotellin toiminnan laatuun ja tehokkuuteen häiriöitä. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus sijoittajan saamaan tuottoon ja operaattori voidaan joutua vaihtamaan.

KYSYTTÄVÄÄ?

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Voit myös olla suoraan yhteydessä myyntiin: +358 40 8467227 | sales@ssagroup.fi